Stabilizátory mají za úkol udržovat potraviny ve stavu, v jakém opouštějí brány výrobního závodu.  Často se jedná o potraviny tvořené složkami, které se za normálních podmínek nemísí a které mají tendenci se časem znovu oddělit (např. usazování kakaa na dně čokoládového mléka). Stabilizátory pak tomuto oddělení složek zabraňují. Často se s nimi setkáme spolu s emulgátory v emulzích, kde zabraňují oddělení vody a oleje. Stabilizátory však mohou také zajišťovat stálost barvy a eventuálně i dalších vlastností výrobku. K nejčastěji používaným stabilizátorům patří modifikované škroby a rostlinné gumy.

Odborně jsou stabilizátory látky, které umožňují udržovat fyzikální vlastnosti potraviny. Stabilizátory patří mezi látky, které umožňují udržování homogenní disperze dvou nebo více nemísitelných látek v potravině, například  při výrobě zmrzlin, emulgovaných tuků, emulzních likérů, studených omáček, dezertů atp. Stabilizátory se dále používají ke stabilizaci, posilování a udržování zbarvení potraviny. Dále sem patří látky, které stabilizují, udržují nebo posilují existující zbarvení potraviny.

Kód Látka CEFF povolené
E 170 Uhličitan vápenatý (Cl pigment bílý 18); (i) Uhličitan vápenatý (ii) Hydrogenuhličitan vápenatý Ano Ano
E 249 Dusitan draselný Ne Ne
E 250 Dusitan sodný Ne Ne
E 251 Dusičnan sodný (Chilský ledek) Ne Ne
E 252 Dusičnan draselný (Ledek) Ne Ne
E 263 Octan vápenatý Ano Ano
E 327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) Ano Ano
E 331 Citronany sodné (Citráty sodné, Citronan monosodný, Citronan disodný, Citronan trisodný, dihydrogencitrát sodný, hydrogencitrát sodný) Ano Ano
E 332 Citronany draselné (Citráty draselné, Citronan monodraselný, Citronan tridraselný, dihydrogencitrát draselný) Ano Ano
E 335 Vinany sodné (Vinan monosodný, Hydrogenvinan sodný, Vinan disodný, dihydrogenvinan sodný) Ano Ano
E 336 Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný) Ano Ano
E 337 Vinan sodno-draselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) Ano Ano
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) Ano Ano
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný) Ano Ano
E 400 Kyselina alginová Ano Ano
E 401 Alginan sodný (Alginát sodný) Ano Ano
E 402 Alginan draselný (Alginát draselný) Ano Ano
E 403 Alginan amonný (Alginát amonný) Ano Ano
E 404 Alginan vápenatý (Alginát vápenatý) Ano Ano
E 405 Propan-l,2-diolalqinát (propylenqlykolalqinát) Ano Ano
E 406 Agar (Agar-agar, Gelosa, bengálská, ceylonská, čínská nebo japonská vyzina) Ano Ano
E 407 Karaqenan (Gelosa z irského mechu, Eucheuman, Iridophycan, Hypnean, Fulcellaran) Ano Ano
E 407a Guma Euchema (syn. afinát řasy Euchema, Karagenan s obsahem celulózy, Částečně čištěný karagenan) Ano Ano
E 410 Karubin (Lokustová guma, Karob) Ano Ano
E 412 Guma guar (Guma cyamopsis, Guarová mouka, Guarová guma) Ano Ano
E 413 Traqant (Guma tragant) Ano Ano
E 414 Arabská guma (Akáciová guma) Ano Ano
E 415 Xanthan (Guma xanthan) Ano Ano
E 416 Guma karaya (Indický tragant, Guma sterculia) Ano Ano
E 417 Guma tara (Peruánský karubin) Ano Ano
E 418 Guma gellan Ano Ano
E 426 Sojová hemicelulosa Ano Ano
E 431 Polyoxyethylen (40) stearan (Polyoxyethylen (40) monostearát, Polyoxyl(40)stearát) Ano Ano
E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát /Polysorbate 20/ (Polysorbát 20, Tween 20) Ano Ano
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát /Polysorbate 80/ (Polysorbát 80, Tween 80) Ano Ano
E 434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát (Polysorbate 40) Ano Ano
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát (Polysorbate 60, Tween 60) Ano Ano
E 436 Polyoxyethylensorbitantristearát (Polysorbát 65, Tween 65) Ano Ano
E 440 Pektiny (Pektin, Amidovaný pektin) Ano Ano
E 444 Isobutyrát octanu sacharosy (Acetát-isobutyrát sacharosy, SAIB, Octanisomáselnan sacharosy) Ano Ano
E 445 Glycerolestery dřevných pryskyřic (Glycerolester borovicové pryskyřice, Pryskyřičný ester) Ano Ano
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 459 Beta - cyklodextrin (cykloamyláza) Ano Ano
E 461 Methylcelulosa (Methylether celulózy) Ano Ano
E 462 Ethylcelulosa Ano Ano
E 463 Hydroxypropylcelulosa (Hydroxypropylether celulózy) Ano Ano
E 464 Hydroxypropylmethylcelulosa Ano Ano
E 465 Ethylmethylcelulosa (Methylethylcelulóza) Ano Ano
E 466 Karboxymethylcelulosa (syn. Celulosová guma, CMC, Sodná sůl karboxymethylcelulózy) Ano Ano
E 468 Zesiťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosa (syn. Zesíťovaná celulosová guma) Ano Ano
E 469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (syn. Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma) Ano Ano
E 470 (a) Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin Ano Ano
E 470 (b) Hořečnaté soli mastných kyselin Ano Ano
E 471 Mono a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků) Ano Ano
E 472 Estery mono-a diglyceridů mastných kyselin s (a) kyselinou octovou, (b) mléčnou, (c) citrónovou, (d) vinnou, (e) mono- a diacetylvinnou ;(f) Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou Ano Ano
E 481 Stearoyl-2-mléčnan sodný (stearoyl-2-laktylát sodný) Ano Ano
E 482 Stearoyl-2-mléčnan vápenatý (stearoyl-2-laktylát vápenatý) Ano Ano
E 501 Uhličitany draselné (Hydrogenuhličitan draselný, Bikarbonát draselný) Ano Ano
E 504 Uhličitany hořečnaté (Uhličitan hořečnatý, Hydroxid-uhličitan hořečnatý) Ano Ano
E 511 Chlorid hořečnatý Ano Ano
E 512 Chlorid cínatý Ano Ano
E 517 Síran amonný Ano Ano
E 522 Síran draselno-hlinitý Ano Ano
E 523 Síran hlinito-amonný Ano Ano
E 528 Hydroxid hořečnatý Ano Ano
E 579 Glukonát železnatý (Glukonan železnatý) Ano Ano
E 585 Mléčnan železnatý (Laktát železnatý) Ano Ano
E 965 Maltitol (i) Maltitol, (ii) Maltitol sirup Ne Ne
E 967 Xylitol Ano Ano
E 968 Erytritol Ano Ano
E 1103 Invertasa (druhy Saccharomyces) Ano Ano
E 1200 Polydextrozy (Modifikované polydextrosy) Ano Ano
E 1201 Polyvinylpyrrolidon (PVP, Povidon) Ano Ano
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon (Síťovaný povidon) Ano Ano
E 1404 Oxidované škroby Ano Ano
E 1410 Fosforečnan škrobu (Fosforečnanový monoester škrobu, Fosfát škrobu) Ano Ano
E 1412 Zesíťovaný fosforečnan škrobu(Fosforečnanový diester škrobu, Zesíťovaný fosfát škrobu) Ano Ano
E 1413 Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Monofosforečnan škrobového difosforečnanu) Ano Ano
E 1414 Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu (Acetát zesíťovaného fosfátu škrobu) Ano Ano
E 1420 Acetylovaný škrob (Acetát škrobu) Ano Ano
E 1422 Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu (Acetát zesíťovaného adipátu škrobu) Ano Ano
E 1440 Hydroxypropylester škrobu (Hydroxypropylškrob) Ano Ano
E 1442 Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu) Ano Ano
E 1450 Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu (Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu, SSOS) Ano Ano
E 1451 Acetylovaný oxidovaný škrob Ano Ano
E 1452 Škrobový oktenylsukcinát hlinitý SAOS Ano Ano
E 1505 Triethylcitrát (Ethylcitrát, Citronan ethylnatý) Ano Ano