E 332 Citronany draselné (Citráty draselné, Citronan monodraselný, Citronan tridraselný, dihydrogencitrát draselný)

Kategorie: regulátory kyselosti, sekvestranty, stabilizátory

Citronany draselné upravují kyselost a zabraňují nežádoucím reakcím přítomných kovů, které mohou vést například ke žluknutí či změně barvy potraviny. Citronany draselné jsou zdrojem draslíku a využívají se k obohacování potravin tímto prvkem. Více o draslíku viz heslo Uhličitany draselné (E 501). Používají se například v masných výrobcích a margarínech.

Citronany draselné se považují za bezpečné přídatné látky. Citronan draselný se používá ve zdravotnictví jako slabé diuretikum (močopudný prostředek) a jako látka snižující kyselost moči. Předepsané dávky mohou dosahovat až deset gramů denně a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.