Éčka se dělí do kategorií podle funkce, kterou v potravinách plní. Éčka zařazená do kategorií nosiče a rozpouštědla, balicí plyny, propelanty, pěntvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky a sekvestranty musí být na obalu prezentována názvem nebo číselným E-kódem. U všech ostatních Éček musí výrobci uvádět také název kategorie, do které dané Éčko patří. Pokud spadá do více kategorií, uvádí se na obalech potravin pouze název té kategorie, která odpovídá účelu, pro který je Éčko v dané potravině použito.

Zvolte kategorii Éček vlevo.