E 327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý)

Kategorie: látky zlepšující mouku, regulátory kyselosti, stabilizátory, zahušťovadla

Mléčnan vápenatý zvýrazňuje chuť, zlepšuje vlastnosti těsta a upravuje kyselost. Používá se jako zahušťovadlo, kypřící látka, stabilizátor barvy a zpevňující látka v ovocných a zeleninových konzervách a v sýrech. Umožňuje tvorbu gelů dehydrovaných pektinů a zlepšuje vlastnosti sušeného a kondenzovaného mléka. Také umocňuje účinky antioxidantů.

Mléčnan vápenatý se stejně jako kyselina mléčná (E 270) vyskytuje ve dvou formách. U malých dětí může D forma způsobovat nežádoucí reakce - překyselení, průjmy a zvracení. Jiné nežádoucí účinky nejsou známy a látka se považuje za bezpečnou. Mléčnan vápenatý je zdrojem vápníku a využívá se k obohacování potravin tímto prvkem. Více o vápníku viz heslo Uhličitany vápenaté (E 170).

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.