E 585 Mléčnan železnatý (Laktát železnatý)

Kategorie: stabilizátory

Mléčnan železnatý stabilizuje barvu černých oliv.
Také se používá jako zdroj železa a v některých zemích se jím dokonce obohacuje strava pro kojence. Více o železe viz heslo Glukonan železnatý (E 579).

Mléčnan železnatý se stejně jako kyselina mléčná (E 270) - vyskytuje ve dvou formách. U malých dětí může D forma způsobovat nežádoucí reakce - překyselení, průjmy, zvracení.
Jiné nežádoucí účinky při podávání ve stravě nejsou známy a látka se považuje za bezpečnou.
U pokusných myší při aplikaci pod kůži vyvolával mléčnan železnatý nádory, což však při posuzování bezpečnosti této látky v potravinách nehraje roli.

V České republice se mléčnan železnatý smí přidávat do černých oliv. 

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.