E 337 Vinan sodno-draselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl)

Kategorie: emulgátory, regulátory kyselosti, sekvestranty, stabilizátory

Vinan sodnodraselný upravuje kyselost, působí jako emulgátor a zabraňuje nežádoucím reakcím kovů, které jsou přítomny v potravině ve stopových množstvích. Používá se například při výrobě sýrů, zavařenin a margarínů.

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky a látka se považuje za bezpečnou.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.