E 1450 Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu (Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu, SSOS)

Kategorie: stabilizátory, zahušťovadla, modifikované škroby

Běžné škroby prakticky neúčinkují jako emulgátory.
Reakcí škrobu s oktenylsukcinátem však vzniká modifikovaný škrob, který účinkuje jako dobrý emulgátor. Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu se používá ke stabilizaci olejových emulzí ve vodě, například majonéz, salátových zálivek a aromat v nealkoholických nápojích. Slouží také jako nosič a stabilizátor aromat v práškových výrobcích.

Látka nezpůsobovala žádné nežádoucí účinky při podávání pokusným zvířatům ve stravě a považuje se za bezpečnou přídatnou látku. Pouze při velmi vysokých dávkách docházelo k poškozením, která se však projevují i při podávání vysokých dávek normálních škrobů. 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.