E 418 Guma gellan

Kategorie: stabilizátory, zahušťovadla, želírující látky

Guma gellan je polysacharid produkovaný (fermentací cukrů) mikroorganismy kmene Pseudomonas elodea. Látka vytváří různé gely, které mohou vznikat za studena nebo za tepla a mohou (ale nemusejí) být stabilní vůči zahřátí a zpětnému ochlazení. Gellan se používá jako zahušťovadlo, želírující látka a stabilizátor emulzí a pěn. Setkáme se s ním například v polevách, krémech, džemech a želé.

Guma gellan snižuje hladinu cholesterolu. Látka se tradičně používá v japonské kuchyni a nejsou s ní spojovány žádné nežádoucí účinky.
Ani krátkodobé ani dlouhodobé studie na zvířatech také neprokázaly žádné nežádoucí účinky.
Totéž platí o krátkodobých testech na lidských dobrovolnících. 

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.