E 444 Isobutyrát octanu sacharosy (Acetát-isobutyrát sacharosy, SAIB, Octanisomáselnan sacharosy)

Kategorie: emulgátory, stabilizátory

Acetát isobutyrát sacharózy upravuje hustotu a působí žádoucí zakalení v nealkoholických nápojích. Používá se jako stabilizátor nápojů.

Látka nezpůsobovala žádné závažné nežádoucí účinky u většiny pokusných zvířat ani u lidských dobrovolníků.

V České republice se acetát isobutyrát sacharózy smí přidávat pouze do zakalených ochucených nealkoholických nápojů na bázi vody.
Látka nebyla v minulosti u nás povolena.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.