E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný)

Kategorie: emulgátory, kypřící látky, regulátory kyselosti, sekvestranty, stabilizátory, zahušťovadla, zvlhčující látky

Fosforečnany draselné upravují kyselost, zabraňují nežádoucím reakcím kovů přítomných ve stopových množstvích v potravinách, váží vytékající šťávy při výrobě masných výrobků a účinkují jako emulgátory a stabilizátory. Používají se při výrobě sýrů, masných výrobků a sypkých nápojů a náhražek mléka do kávy. Setkáme se s nimi například v instantním nápoji v prášku, náhražce mléka do kávy v prášku a nemléčném nápoji v prášku..

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky fosforečnanů draselných kromě těch, které souvisí se zvýšeným přísunem fosforečnanů. Vysoké dávky fosforečnanů mohou narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle a zapříčinit nedostatek vápníku - více viz heslo Kyselina fosforečná (E 338). Fosforečnany draselné dodávají tělu draslík a využívají se k obohacování potravin tímto prvkem - více o draslíku viz heslo Uhličitany draselné (E 501).


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.