E 1505 Triethylcitrát (Ethylcitrát, Citronan ethylnatý)

Kategorie: stabilizátory

Triethylcitrát se používá ke stabilizaci pěn a jako látka zabraňující nežádoucím reakcím kovů přítomných ve stopových množstvích v potravině.

Triethylcitrát se v těle štěpí na neškodný citronan, který je přirozenou složkou lidské výživy, a na alkohol (ethanol). U pokusných zvířat nezpůsoboval triethylcitrát žádné nežádoucí účinky vyjma poškození jater při podávání velmi vysokých dávek pokusným psům. V rozumných množstvích je tato látka bezpečná.

V České republice se smí triethylcitrát přidávat pouze do sušeného vaječného bílku. Může však být používán jako nosič či rozpouštědlo určené k rozpouštění, ředění a podobné úpravě přídatných látek, potravních doplňků a aromat (ne však v dětské výživě). 

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.