E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný)

Kategorie: emulgátory, regulátory kyselosti, sekvestranty, stabilizátory, zahušťovadla, zvlhčující látky, tavicí soli

Fosforečnany sodné upravují kyselost, působí jako stabilizátory a tavící soli a zabraňují nežádoucím reakcím kovů v potravinách. Používají se v sypkých směsích pro výrobu nápojů, v náhražkách mléka do kávy, sýrech, masných výrobcích a nealkoholických nápojích. S fosforečnany sodnými se setkáme například v zahuštěném mléku, v tavených sýrech , v práškových nápojích a ve šlehačce ve spreji.

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky fosforečnanů sodných kromě těch, které mohou souviset se zvýšeným přísunem fosforečnanů. Vysoké dávky fosforečnanů mohou narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle a zapříčinit nedostatek vápníku - více viz heslo Kyselina fosforečná (E 338).


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.