E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý)

Kategorie: emulgátory, kypřící látky, regulátory kyselosti, sekvestranty, stabilizátory, zvlhčující látky, tavicí soli

Polyfosforečnany se používají pro svou schopnost vázat vodu v masných výrobcích (např. v lančmítu), zabraňovat nežádoucím reakcím přítomných kovů a působit jako tavící soli v tavených sýrech.

Polyfosforečnany představují zdroj fosforu a v těle se rozkládají na fosforečnany. Vysoké dávky mohou narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle a zapříčinit nedostatek vápníku - více viz heslo Kyselina fosforečná (E 338).
Nežádoucí účinky způsobené podáváním vysokých dávek polyfosforečnanů pokusným zvířatům souvisely právě s nevyváženým příjmem fosforu a vápníku. V malých dávkách se polyfosforečnany považují za bezpečné látky. 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.