E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý)

Kategorie: emulgátory, kypřící látky, regulátory kyselosti, sekvestranty, stabilizátory, zvlhčující látky, tavicí soli

Mezi jednotlivými difosforečnany nejsou velké rozdíly co se týče jejich použití v potravinách. Výrobci většinou nerozlišují o jakou sloučeninu přesně jde a uvádějí pouze kód E 450.

Difosforečnany se používají jako látky upravující kyselost, jako kypřící látky (v bábovkách a pernících), emulgátory (v „krabích“ tyčinkách), stabilizátory a tavící soli v tavených sýrech. Dále mají schopnost zabraňovat nežádoucím reakcím přítomných kovů a zadržovat a vázat vytékající šťávu při výrobě masných výrobků (například v šunce). Setkáme se s nimi v uzeninách a masných výrobcích, pekařských výrobcích, v tavených sýrech a práškových směsích pro výrobu čokoládových nápojů.

Difosforečnany představují zdroj fosforu a v těle se rozkládají na fosforečnany. Vysoké dávky mohou narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle a zapříčinit nedostatek vápníku - více viz heslo Kyselina fosforečná (E 338). Nežádoucí účinky způsobené podáváním vysokých dávek difosforečnanů pokusným zvířatům souvisely právě s nevyváženým příjmem fosforu a vápníku. V malých dávkách se difosforečnany považují za bezpečné látky.

Dihydrogendifosforečnan sodný smí být použit v omezeném množství i při výrobě dětských příkrmů (piškoty, sušenky a suchary) jako součást kypřícího prostředku. 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.