E 1413 Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Monofosforečnan škrobového difosforečnanu)

Kategorie: stabilizátory, zahušťovadla, modifikované škroby

Fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu se používá jako stabilizátor a zahušťující látka.

Během trávení látky se uvolňuje malé množství fosforečnanů. Vyšší dávky takto modifikovaného škrobu by mohly (v kombinaci s nevyváženou stravou) narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle - více viz heslo Kyselina fosforečná (E 338).
Během krátkodobých a dlouhodobých studií na pokusných zvířatech se nepodařilo prokázat žádné nežádoucí účinky vyjma potíží, které byly vyvolány právě přílišným příjmem fosforečnanů.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.