Regulátory kyselosti mění či udržují kyselost či alkalitu potraviny.Většina okyselujících látek (neboli acidulantů) se přirozeně vyskytuje v různých potravinách. Jedná se o organické a anorganické kyseliny a látky, ze kterých kyseliny vznikají působením vody a tepla. Kyseliny dodávají potravinám kyselou chuť, ale zároveň mohou účinkovat i jinak. Zředěná kyselina octová neboli běžný ocet okyseluje nakládané okurky, dodává jim chuť a zároveň je konzervuje.

Látky upravující kyselost (nebo také regulátory pH) ovlivňují kyselost či zásaditost potraviny. Patří sem kyseliny, zásady a neutralizační činidla. Často se jedná o tzv. pufry, což jsou látky tlumící výkyvy pH.

Kód Látka CEFF povolené
E 260 Kyselina octová Ano Ano
E 261 Octan draselný Ano Ano
E 262 Octany sodné (i) Octan sodný (ii) Hydrogenoctan sodný (Diacetát sodný) Ano Ano
E 263 Octan vápenatý Ano Ano
E 270 Kyselina mléčná Ano Ano
E 290 Oxid uhličitý (Suchý led) Ano Ano
E 296 Kyselina jablečná Ano Ano
E 297 Kyselina fumarová Ano Ano
E 325 Mléčnan sodný (Laktát sodný) Ano Ano
E 326 Mléčnan draselný (Laktát draselný) Ano Ano
E 327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) Ano Ano
E 330 Kyselina citrónová Ano Ano
E 331 Citronany sodné (Citráty sodné, Citronan monosodný, Citronan disodný, Citronan trisodný, dihydrogencitrát sodný, hydrogencitrát sodný) Ano Ano
E 332 Citronany draselné (Citráty draselné, Citronan monodraselný, Citronan tridraselný, dihydrogencitrát draselný) Ano Ano
E 333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté, Dicitronan monovápenatý, Dicitronan divápenatý, Dicitronan trivápenatý, dihydrogencitrát vápenatý) Ano Ano
E 334 Kyselina vinná (L-(+)) Ano Ano
E 335 Vinany sodné (Vinan monosodný, Hydrogenvinan sodný, Vinan disodný, dihydrogenvinan sodný) Ano Ano
E 336 Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný) Ano Ano
E 337 Vinan sodno-draselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) Ano Ano
E 338 Kyselina fosforečná (Kyselina orthofosforečná) Ano Ano
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) Ano Ano
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný) Ano Ano
E 341 Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 343 Fosforečnany hořečnaté Ano Ano
E 350 Jablečnany sodné (DL-jablečnan disodný (Jablečnan sodný), DL-jablečnan monosodný) Ano Ano
E 351 Jablečnany draselné (DL-jablečnan didraselný, Jablečnan draselný) Ano Ano
E 352 Jablečnany vápenaté (DL-jablečnan vápenatý, DL-hydrogenjablečnan vápenatý) Ano Ano
E 353 Kyselina metavinná Ano Ano
E 354 Vinan vápenatý Ano Ano
E 355 Kyselina adipová Ano Ano
E 356 Adipát sodný (Adipát monosodný) Ano Ano
E 357 Adipát draselný (Adipan monodraselný) Ano Ano
E 363 Kyselina jantarová Ano Ano
E 380 Citronan amonný (Citrát amonný, citronan triamonný) Ano Ano
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 451 Trifosforečnany (Trifosfore nan pentasodný -Trifosforečnan sodný, Trifosfore nan pentadraselný -Trifosforečnan draselný) Ano Ano
E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 500 Uhličitany sodné (i) Uhličitan sodný (Bezvodá soda) (ii) Hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona, Soda, Sodium carbonates) (iii) Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu, Sesquikarbonát sodný) Ano Ano
E 501 Uhličitany draselné (Hydrogenuhličitan draselný, Bikarbonát draselný) Ano Ano
E 503 Uhličitany amonné (Uhličitan amonný, Hydrogenuhličitan amonný Bikarbonát amonný) Ano Ano
E 504 Uhličitany hořečnaté (Uhličitan hořečnatý, Hydroxid-uhličitan hořečnatý) Ano Ano
E 505 Uhličitan železnatý Ano Ano
E 507 Kyselina chlorovodíková (Kyselina solná) Ano Ano
E 508 Chlorid draselný (Sylvín) Ano Ano
E 510 Chlorid amonný Ano Ano
E 513 Kyselina sírová Ano Ano
E 514 Síran sodný (Síran sodný, Hydrogensíran sodný) Ano Ano
E 515 Síran draselný (Síran draselný, Hydrogensíran draselný) Ano Ano
E 520 Síran hlinitý Ano Ano
E 521 Síran sodno-hlinitý Ano Ano
E 522 Síran draselno-hlinitý Ano Ano
E 523 Síran hlinito-amonný Ano Ano
E 524 Hydroxid sodný (Louh sodný, Louh) Ano Ano
E 525 Hydroxid draselný (Louh draselný) Ano Ano
E 526 Hydroxid vápenatý (Hašené vápno) Ano Ano
E 527 Hydroxid amonný (Vodní roztok amoniaku) Ano Ano
E 528 Hydroxid hořečnatý Ano Ano
E 529 Oxid vápenatý (Vápno) Ano Ano
E 530 Oxid hořečnatý Ano Ano
E 540 Difosforečnan vápenatý Ano Ano
E 541 Fosforečnan sodno-hlinitý Ano Ano
E 543 Polyfosforečnany vápenaté a sodné Ano Ano
E 574 Kyselina glukonová Ano Ano
E 575 Glukono-delta-lakton (Glukonolakton) Ano Ano
E 578 Glukonan vápenatý (Glukonát vápenatý) Ano Ano
E 580 Glukonan hořečnatý Ano Ano