E 326 Mléčnan draselný (Laktát draselný)

Kategorie: antioxidanty, regulátory kyselosti

Mléčnan draselný se používá pro zvýraznění chuti, upravení kyselosti a jako zvlhčující látka. V pečivu pomáhá vázat vodu, a tím prodlužuje jeho trvanlivost. Také umocňuje účinky antioxidantů. S mléčnanem draselným se můžeme setkat například ve zmrzlinách, zavařeninách a sladkostech. Dodává tělu draslík, a proto se využívá k obohacování potravin jako potravní doplněk. Více o draslíku viz heslo Uhličitany draselné (E 501).

Mléčnan draselný se stejně jako kyselina mléčná (E 270) vyskytuje ve dvou formách. U malých dětí může D forma způsobovat nežádoucí reakce - překyselení, průjmy a zvracení. Jiné nežádoucí účinky nejsou známy a látka se považuje za bezpečnou.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.