E 451 Trifosforečnany (Trifosfore nan pentasodný -Trifosforečnan sodný, Trifosfore nan pentadraselný -Trifosforečnan draselný)

Kategorie: regulátory kyselosti, sekvestranty, zahušťovadla

Trifosforečnany se nejčastěji používají v masných výrobcích, protože mají schopnost v nich vázat a udržovat vodu (například v šunce). Trifosforečnan sodný se také používá pro svou schopnost zabraňovat nežádoucím reakcím přítomných kovů.

Trifosforečnany představují zdroj fosforu a v těle se rozkládají na fosforečnany. Vysoké dávky mohou narušit rovnováhu mezi vápníkem a fosforem v těle a zapříčinit nedostatek vápníku - více viz heslo Kyselina fosforečná (E 338).
Nežádoucí účinky způsobené podáváním vysokých dávek trifosforečnanů pokusným zvířatům souvisely právě s nevyváženým příjmem fosforu a vápníku. V malých dávkách se trifosforečnany považují za bezpečné látky. 

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.