E 513 Kyselina sírová

Kategorie: regulátory kyselosti

Kyselina sírová je bezbarvá až lehce hnědá, velmi korozivní olejovitá kapalina.
V potravinách působí jako okyselující látka. Používá se při výrobě potravinářských aditiv a napomáhá při zpracování potravin, například při výrobě alkoholických nápojů a sýrů.

V množství a v podobě, v jaké se nachází v potravinách, je kyselina sírová zdraví neškodná. Tato látka je nebezpečná hlavně pro pracovníky potravinářského průmyslu, kteří s ní přicházejí do styku.
Jedná se o silnou žíravinu, která je vysoce dráždivá. Při styku s tkání dochází k rychlému poškození a velmi vážným popáleninám.
Opakovaný kontakt se zředěnými roztoky může vyvolat dermatitidy a opakovaná inhalace páry obsahující kyselinu sírovou může vést k zanícení horního dýchacího traktu a až k chronické bronchitidě.

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.