E 352 Jablečnany vápenaté (DL-jablečnan vápenatý, DL-hydrogenjablečnan vápenatý)

Kategorie: regulátory kyselosti

Jablečnany vápenaté se používají k úpravě pH. U těchto látek nejsou prokázány žádné nežádoucí účinky a považují se za bezpečné.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.