E 333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté, Dicitronan monovápenatý, Dicitronan divápenatý, Dicitronan trivápenatý, dihydrogencitrát vápenatý)

Kategorie: plnidla, regulátory kyselosti, sekvestranty, zpevňující látky

Citronany vápenaté tlumí výkyvy kyselosti a zabraňují nežádoucím reakcím přítomných kovů, které mohou způsobit žluknutí a změny barvy potravin. Používají se rovněž jako zahušťující látky v tavených sýrech a zpevňující látky v ovocných a zeleninových konzervách.

Nejsou známy žádné jejich nežádoucí účinky a citronany vápenaté se považují za bezpečné látky. Citronan vápenatý lze doporučit jako vhodný zdroj vápníku zejména pro starší lidi, jejichž žaludeční šťávy nemusí být dostatečně koncentrované pro vstřebání uhličitanu vápenatého. Více o vápníku viz heslo Uhličitany vápenaté (E 170).


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.