E 507 Kyselina chlorovodíková (Kyselina solná)

Kategorie: regulátory kyselosti

Přímo jako okyselující látka se kyselina chlorovodíková nepoužívá často, přesto však nachází řadu použití v potravinářském průmyslu a při výrobě přídatných látek.

Způsob a množství, v jakých je kyselina používána v potravinách, zaručují její bezpečnost. Kyselina chlorovodíková jako silná žíravina představuje nebezpečí hlavně pro pracovníky potravinářské výroby, kteří musí být při práci s touto látkou dostatečně opatrní.
Látka působí žíravě na pokožku, oči a sliznice a již velmi nízké koncentrace vyvolávají po krátké době podráždění hrdla. 

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.