E 500 Uhličitany sodné (i) Uhličitan sodný (Bezvodá soda) (ii) Hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona, Soda, Sodium carbonates) (iii) Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu, Sesquikarbonát sodný)

Kategorie: kypřící látky, protispékavé látky, regulátory kyselosti, zahušťovadla

Uhličitany sodné mají podobné spektrum použití a výrobci většinou při označení obalu nerozlišují mezi jednotlivými látkami. Proto mezi nimi nebudeme rozlišovat ani my.
Uhličitany sodné se používají ke kontrole kyselosti a jako kypřící látky. Samotný uhličitan sodný má schopnost vázat přítomné nežádoucí ionty kovů (např. železa či mědi), a tím zabraňovat změnám barvy a textury, vzniku sraženin a žluknutí potraviny. S uhličitany sodnými se setkáme v pekařských výrobcích, suchých směsích pro výrobu nápojů a v margarínech. Jako kypřící látky se používají ve slaném pečivu, oplatkách, sušenkách, chlebech, bábovkách, litých pernících a v podobných výrobcích.

V běžných dávkách nejsou známy žádné nežádoucí účinky a uhličitany sodné se považují za bezpečné přídatné látky.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.