E 515 Síran draselný (Síran draselný, Hydrogensíran draselný)

Kategorie: regulátory kyselosti

Sírany draselné upravují pH například v nealkoholických nápojích.

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky síranů draselných. Jak síranové tak draselné ionty jsou běžnou součástí potravy a tělo se s nimi dokáže v rozumných množstvích dobře vyrovnat.
Sírany draselné se proto považují za bezpečné přídatné látky.
Síran draselný je zdrojem draslíku - více o draslíku viz heslo Uhličitany draselné (E 501). 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.