Zahušťující látky mají za úkol pokrm nebo nápoj zahustit neboli zvýšit jeho viskozitu. V domácnosti zahušťujeme polévky a omáčky, kaše, pudinky a spoustu dalších pokrmů. To ovšem používáme zahušťovadla, která nepatří mezi přídatné látky, ale řadí se mezi samotné potraviny: mouku  a škrob.

V potravinářském průmyslu se pak zahušťující látky používají k zahuštění mléčných výrobků, předpřipravených omáček, polévek a zálivek, instantních polévek, majonéz, zavařenin a řady dalších výrobků. Mezi obvyklá zahušťovadla patří modifikované celulózy, modifikované škroby  a rostlinné gumy. Jedná se vesměs o tradičně používané složky potravin nebo látky s nimi blízce příbuzné, a zdálo by se, že proti jejich používání nemůže být námitek. Skutečně, tyto látky spíše než naše zdraví poškodí něco, co je některým z nás ještě bližší - naši peněženku.

Až příště půjdete do samoobsluhy, podívejte se na složení několika kečupů. Ty dražší druhy by neměly obsahovat zahušťovadla - vyrábí se totiž pouze z rajčat, cukru, soli, octa a koření. Levnější výrobky obsahují zahušťovadlo - většinou škrob, který  částečně nahrazuje dražší surovinu - v tomto případě rajčata respektive rajský protlak. Podobně jsou na tom ovocné dětské výživy, které mohou obsahovat pouze ovoce a další obvyklé složky např. cukr nebo ovoce a levnější zahušťovadlo. Stejně tak může zahušťovadlo vytvořit dojem, že si pochutnáváme na stoprocentním ovocném džusu místo obyčejné limonády. Na těchto postupech není nic nezákonného nebo nekalého, je však dobré si rozdíly ve složení výrobků uvědomovat a brát je do úvahy spolu s cenou výrobku při rozhodování pro tu kterou značku. Výrobek, který má honosný obal a patří mezi nejdražší, přitom však obsahuje zahušťovadla stejně jako ten nejlacinější, by měl vzbuzovat naši nedůvěru. 

 

Kód Látka CEFF povolené
E 263 Octan vápenatý Ano Ano
E 327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) Ano Ano
E 336 Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný) Ano Ano
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) Ano Ano
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný) Ano Ano
E 341 Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 400 Kyselina alginová Ano Ano
E 401 Alginan sodný (Alginát sodný) Ano Ano
E 402 Alginan draselný (Alginát draselný) Ano Ano
E 403 Alginan amonný (Alginát amonný) Ano Ano
E 404 Alginan vápenatý (Alginát vápenatý) Ano Ano
E 405 Propan-l,2-diolalqinát (propylenqlykolalqinát) Ano Ano
E 406 Agar (Agar-agar, Gelosa, bengálská, ceylonská, čínská nebo japonská vyzina) Ano Ano
E 407 Karaqenan (Gelosa z irského mechu, Eucheuman, Iridophycan, Hypnean, Fulcellaran) Ano Ano
E 407a Guma Euchema (syn. afinát řasy Euchema, Karagenan s obsahem celulózy, Částečně čištěný karagenan) Ano Ano
E 410 Karubin (Lokustová guma, Karob) Ano Ano
E 412 Guma guar (Guma cyamopsis, Guarová mouka, Guarová guma) Ano Ano
E 413 Traqant (Guma tragant) Ano Ano
E 414 Arabská guma (Akáciová guma) Ano Ano
E 415 Xanthan (Guma xanthan) Ano Ano
E 416 Guma karaya (Indický tragant, Guma sterculia) Ano Ano
E 417 Guma tara (Peruánský karubin) Ano Ano
E 418 Guma gellan Ano Ano
E 420 Sorbitol (Sorbit, Sorbol) Ne Ne
E 422 Glycerol (Glycerin) Ano Ano
E 425 Konjaková guma a glukomannan Ano Ano
E 426 Sojová hemicelulosa Ano Ano
E 427 Guma Cassia (kasiová guma) Ano Ano
E 440 Pektiny (Pektin, Amidovaný pektin) Ano Ano
E 451 Trifosforečnany (Trifosfore nan pentasodný -Trifosforečnan sodný, Trifosfore nan pentadraselný -Trifosforečnan draselný) Ano Ano
E 460 Cellulosa (Mikrokrystalická· celulóza -Celulózový gel, Prášková celulóza) Ano Ano
E 461 Methylcelulosa (Methylether celulózy) Ano Ano
E 462 Ethylcelulosa Ano Ano
E 463 Hydroxypropylcelulosa (Hydroxypropylether celulózy) Ano Ano
E 464 Hydroxypropylmethylcelulosa Ano Ano
E 465 Ethylmethylcelulosa (Methylethylcelulóza) Ano Ano
E 466 Karboxymethylcelulosa (syn. Celulosová guma, CMC, Sodná sůl karboxymethylcelulózy) Ano Ano
E 469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (syn. Enzymově hydrolyzovaná celulosová guma) Ano Ano
E 500 Uhličitany sodné (i) Uhličitan sodný (Bezvodá soda) (ii) Hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona, Soda, Sodium carbonates) (iii) Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu, Sesquikarbonát sodný) Ano Ano
E 966 Laktitol Ne Ne
E 967 Xylitol Ano Ano
E 968 Erytritol Ano Ano
E 1200 Polydextrozy (Modifikované polydextrosy) Ano Ano
E 1201 Polyvinylpyrrolidon (PVP, Povidon) Ano Ano
E 1404 Oxidované škroby Ano Ano
E 1410 Fosforečnan škrobu (Fosforečnanový monoester škrobu, Fosfát škrobu) Ano Ano
E 1412 Zesíťovaný fosforečnan škrobu(Fosforečnanový diester škrobu, Zesíťovaný fosfát škrobu) Ano Ano
E 1413 Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Monofosforečnan škrobového difosforečnanu) Ano Ano
E 1414 Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu (Acetát zesíťovaného fosfátu škrobu) Ano Ano
E 1420 Acetylovaný škrob (Acetát škrobu) Ano Ano
E 1422 Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu (Acetát zesíťovaného adipátu škrobu) Ano Ano
E 1440 Hydroxypropylester škrobu (Hydroxypropylškrob) Ano Ano
E 1442 Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu) Ano Ano
E 1450 Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu (Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu, SSOS) Ano Ano
E 1451 Acetylovaný oxidovaný škrob Ano Ano
E 1452 Škrobový oktenylsukcinát hlinitý SAOS Ano Ano