Barviva dodávají potravině barvu, kterou by bez jejich použití neměla. Barviva také obnovují barvu, která byla poškozena či zeslabena během výrobního procesu. Barva potraviny často ovlivňuje rozhodování spotřebitele. Většina kupujících, především děti, dá předost červené malinové limonádě před bezbarvou. Dalším pádným důvodem pro použití barviv je snaha přesvědčit spotřebitele o tom, že výrobek obsahuje maximum přírodních složek. Spotřebitel dá například přednost červeně zabarvenému jahodovému jogurtu před jogurtem méně barevně výrazným - i když ten druhý může ve skutečnosti obsahovat jahod více.

Barviva dělíme na přírodní včetně přírodně identických a barviva syntetická neboli umělá. Přírodní barviva jsou získána z rostlinných, živočišných nebo nerostných zdrojů. Umělá barviva pocházejí z vysoce přečištěných ropných produktů.

Mezi přírodní barviva patří například anthokyany (E 163), karoteny (E 160a), chlorofyly a chlorofyliny (E 140), betalainy (E 162), riboflavin (E 101) a karamel (E 150). Přírodně identická barviva jsou po chemické stránce stejná jako přírodní barviva, jsou však vyráběna synteticky.

Syntetická barviva se původně vyráběla z uhelného dehtu. Nyní se získávají z vysoce přečištěných ropných produktů. Syntetická barviva musí obsahovat minimálně85% čistého barviva, zbytek tvoří nečistoty ve formě anorganických solí, sloučenin kovů a organických látek.

Barviva se dodávají buď jako prášky nebo smíchané s jedlými tuky a oleji nebo jako tekuté směsi, kde roli rozpouštědla  často hraje glycerol (E 422) nebo propy- lenglykol. Syntetická barviva jsou rozpustná ve vodě a účinkují po rozpuštění (například v limonádě). K barvení se také používají tzv. laky, což jsou pigmenty ve vodě nerozpustné, které účinkují tím způsobem, že se v potravině rozptýlí a vytvoří disperzní směs. Laky se používají v potravinách založených na tucích či olejích nebo potravinách, které neobsahují dostatek vody pro rozpuštění běžných barviv. Jedná se například o potahované tabletky, cucavé bonbóny a žvýkačky. Lakům jsou připisovány stejné toxikologické vlastnosti jako příslušným barvivům (to znamená, že například tartrazin a jeho lak by měly mít stejné účinky na lidské zdraví). Lakům přísluší stejné kódy E jako příslušným barvivům a na etiketě se tedy nerozlišují.

Užití barviv většinou naznačuje, že při výrobě nebylo použito ovoce či jiné přírodní složky. Barviva mohou navíc způsobovat hyperaktivitu u dětí.

Před rokem 1989 se v České republice používalo daleko méně barviv. V současné době je povoleno více barviv než v minulosti a je pravděpodobné, že se s těmito látkami budeme setkávat čím dál tím častěji. Stále si však můžeme vybírat potraviny, které buď barviva neobsahují vůbec  nebo obsahují pouze barviva všeobecně považovaná za bezpečná.

Kód Látka CEFF povolené
E 100 Kurkumin (Cl přírodní žluť 3) Ano Ano
E 101 (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5' - fosfát (vitamín B2, laktoflavin) Ano Ano
E 102 Tartrazin (syn. Yellow 5, Cl potravinářská žluť)) Ne Ne
E 104 Chinolinová žluť (FD&C Yellow No 10, Cl potravinářská žluť 13) Ne Ne
E 110 Žluť SY (syn. Gelborange S, Cl potravinářská žluť 3, Oranžová žluť S, Žluť FCF, FD&C Yellow 6, Sunset Yellow) Ne Ne
E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny Ano Ano
E 122 Azorubin (syn. Carmoisin, Azorubin Extra, Red 10, Cl potravinářská červeň 3, Karmoisin) Ne Ne
E 123 Amarant (Cl potravinářská červeň 9, syn. Viktoriarubin O, FD&C Red 2) Ne Ne
E 124 Ponceau 4R (Cl potravinářská červeň 7, New Coccine, syn. Košenilová červeň A) Ne Ne
E 127 Erythrosin (Cl potravinářská červeň 14, FD&C Red No.3) Ne Ne
E 129 Červeň Allura AC (CI potravinářská červeň 17, FD&C Red 40) Ne Ne
E 131 Patentní modř V (CI potravinářská modř V) Ne Ne
E 132 Indigotin ( syn. Indigocarmine, Blue 2, CI potravinářská modř 1, Indigocarmine, FD&C Blue No. 2) Ne Ne
E 133 Brilantní modř FCF (syn. Brilliant blue FCF, Blue 1, CI potravinářská modř 2, FD&C Blue No. 1) Ne Ne
E 140 Chlorofyly (CI přírodní zeleň 3) a chlorofyliny (CI přírodní zeleň 5) Ano Ano
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů (CI přírodní zeleň 3) a chlorofylinů (CI přírodní zeleň 5) Ano Ano
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel Ano Ano
E 142 Zeleň S (CI přírodní zeleň 4, Přírodní zeleň BS, Cl potravinářská zeleň 4, Brilantní zeleň BS) Ne Ne
E 151 Čerň BN (syn. Brilliant black BN, Potravinářská čerň 1) Ne Ne
E 153 Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny), Rostlinná čerň Ano Ano
E 150 a Karamel (Jednoduchý karamel, Kulér) Ano Ano
E 155 Hněď HT (Cl potravinářská hněď 3) Ne Ne
E 150 b Kaustický sulfitový karamel Ano Ano
E 150 c Amoniakový karamel Ano Ano
E 160 a Karoteny (Cl potravinářská oranž 5 - (i) Směs karotenů, (ii) Beta-karoten) Ano Ano
E 160 b Annato, bixin, norbixin (Přírodní oranž 4) Ano Ano
E 160 c Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (Papriková oleoresina) Ano Ano
E 160 d Lykopen (Přírodní žluť 27) Ano Ano
E 160 e Beta-apo-8'-karotenal (Cl potravinářská oranž 6) Ano Ano
E 161 b Lutein (Smíšené karotenoidy, Xanthofyly) Ano Ano
E 161 g Kanthaxanthin (Potravinářská oranž 8) Ano Ano
E 162 Betalainová červeň, Betanin (včetně extraktů z červené řepy - Řepná červeň) Ano Ano
E 163 Anthokyany (získané fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny) Ano Ano
E 170 Uhličitan vápenatý (Cl pigment bílý 18); (i) Uhličitan vápenatý (ii) Hydrogenuhličitan vápenatý Ano Ano
E 171 Oxid titaničitý (Cl pigment bílý 6, Titanová běloba) Ano Ano
E 172 Oxidy a hydroxidy železa ((Železitá žluť, červeň a čerň, Cl pigment žlutý 42 a 43, červený 101 a černý 11) Ano Ano
E 173 Hliník (v podobě pigmentu, Cl kovový pigment) Ano Ano
E 174 Stříbro (v podobě pigmentu) Ano Ano
E 175 Zlato (v podobě pigmentu, Kovový pigment 3) Ano Ano
E 180 Litholrubin BK (Cl pigment červený 57, Rubínový pigment, Karmín 6B) Ne Ne