E 171 Oxid titaničitý (Cl pigment bílý 6, Titanová běloba)

Kategorie: barviva

Oxid titaničitý je intenzívně bílý nerozpustný pigment, který se získává zejména z přírodního minerálu ilmenitu. Toto barvivo se používá v polevách, žvýkačkách, cukrovinkách, sypkých potravinách, omáčkách a sýrech. S oxidem titaničitým se setkáme také v granulích pro kočky Kitekat, v barvách, papíru, plastech, inkoustech, keramice, tabletkách, kosmetice a v řadě dalších výrobků.

Oxid titaničitý nepůsobil při podávání ve stravě žádné nežádoucí účinky u pokusných zvířat. Jedná se o nerozpustnou sloučeninu, která se v těle téměř nevstřebává a považuje se za bezpečnou přídatnou látku. Avšak při vdechování prachu oxidu titaničitého byl pozorován zvýšený výskyt nádorů a agentura IARC usoudila, že je omezeně prokázáno, že se jedná o zvířecí karcinogen. Nežádoucí účinky, které provázejí podávání látky jiným způsobem než ve stravě eventuálně také intubací přímo do žaludku, nejsou směrodatné při určování bezpečnosti sloučeniny jako přídatné látky. S podobným případem se setkáme častěji.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.