E 174 Stříbro (v podobě pigmentu)

Kategorie: barviva

Stříbro se obvykle vyskytuje v těle živočichů včetně člověka ve velmi malých množstvích. Ve vyšší koncentraci se nachází v měkkých tkáních mořských živočichů, například ústřic. Jako přídatná látka se stříbro používá při povrchové úpravě cukrovinek (v dekoračních stříbrných kuličkách na dorty) a k dekoraci likérů. Tento pigment je tvořen kovovým stříbrem v prášku nebo šupinkách.

Stříbro nepatří mezi jedy ukládající se v organismu, jako například olovo či kadmium. Po požití se většina z těla vyloučí stolicí, část však zůstává v organismu. Stříbro podávané pokusným hlodavcům trpícím nedostatkem vitaminu E působilo smrtelné poškození jater. Dlouhodobé podávání bylo provázeno řadou nežádoucích účinků včetně změn na mozku a játrech. Stříbro znemožňuje činnost některých enzymů. Při dlouhodobé akumulaci velkého množství stříbra (např. u pracovníků v průmyslu nebo při užívání farmaceutických prostředků obsahujících stříbro) může docházet k různým potížím: podráždění zažívacího traktu, poškození ledvin a plic, tzv. argyrie a možná i arterioskleróza. Drtivá většina studií byla provedena s iontovým stříbrem (tedy se sloučeninami typu dusičnan stříbrný) a ne s kovovým stříbrem, které může vykazovat jiné nežádoucí účinky. Moc toho o kovovém stříbru nevíme. Na druhou stranu, málokdo asi běžně konzumuje stříbrné cukrářské ozdoby, přesto je možná lépe se jim vyhýbat.

Toto barvivo je povoleno pouze k barvení povrchu čokoládových cukrovinek, likérů a cukrovinek, které jsou určeny k dekoraci cukrářských výrobků.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.