Kypřící  látky  vytvářejí  nebo  pomáhají  vytvářet  oxid  uhličitý  v  těstech. Pekařské výrobky jsou díky kypřícím látkám nadýchané a mají větší objem. Mezi kypřící látky patří droždí (které se ovšem nepovažuje za přídatnou látku), disforečnany (E 450), uhličitan sodný (E 500) a další. Běžný kypřící prášek, používaný při pečení v domácnostech, je směsí kypřících látek s plnidlem, kterým bývá obyčejná mouka. 

 

Kód Látka CEFF povolené
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný) Ano Ano
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 500 Uhličitany sodné (i) Uhličitan sodný (Bezvodá soda) (ii) Hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona, Soda, Sodium carbonates) (iii) Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu, Sesquikarbonát sodný) Ano Ano
E 503 Uhličitany amonné (Uhličitan amonný, Hydrogenuhličitan amonný Bikarbonát amonný) Ano Ano
E 516 Síran vápenatý Ano Ano
E 523 Síran hlinito-amonný Ano Ano
E 527 Hydroxid amonný (Vodní roztok amoniaku) Ano Ano
E 574 Kyselina glukonová Ano Ano
E 575 Glukono-delta-lakton (Glukonolakton) Ano Ano
E 917 Jodid draselný Ano Ano
E 921 L-cystin Ano Ano