Zvlhčující látky chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí. K zvlhčujícím látkám se počítají i látky, které, které podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí.Mezi zvlhčující látky patří například glycerol (E 422) používaný ve strouhaném kokosu, propylenglykol (E 1520) či sorbitol (E 420). 

Kód Látka CEFF povolené
E 325 Mléčnan sodný (Laktát sodný) Ano Ano
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) Ano Ano
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnÌ fosforečnan draselný) Ano Ano
E 341 Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 350 Jablečnany sodné (DL-jablečnan disodný (Jablečnan sodný), DL-jablečnan monosodný) Ano Ano
E 414 Arabská guma (Akáciová guma) Ano Ano
E 420 Sorbitol (Sorbit, Sorbol) Ne Ne
E 422 Glycerol (Glycerin) Ano Ano
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 967 Xylitol Ano Ano
E 968 Erytritol Ano Ano
E 1200 Polydextrozy (Modifikované polydextrosy) Ano Ano
E 1518 Glyceryltriacetát (Triacetyl glycerinu) Ano Ano
E 1520 Propan-1,2-diol (Propylenglykol, syn.Propandiol) Ano Ano