Modifikované škroby jsou látky, které se vyrábějí chemickými změnami jedlých škrobů. Mohou se měnit vlastnosti škrobů přímo v nativním stavu nebo škrobů, které byly předtím pozměněny fyzikálními nebo enzymovými postupy a nebo škrobů již pozměněných působením kyselin, zásad nebo bělících činidel.

Škroby slouží jako hlavní zásobník energie rostlin a některé rostlinné druhy jsou jejich bohatými zdroji. Škrob je hlavní součástí obilovin zejména pšenice, žita, ječmene a ovsa, dále brambor, rýže a kukuřice. Rostlinné škroby se používají tradičně jako zahušťovadla. Nerozpouští se však ve studené vodě a vykazují další nežádoucí vlastnosti z hlediska zpracování potravin. Proto se při průmyslové výrobě potravin dává často přednost takzvaným modifikovaným škrobům. Tyto látky vznikají během chemických reakcí rostlinných škrobů s různými sloučeninami.

Stejně jako zahušťující látky, škroby a modifikované škroby mohou nahrazovat výživnější složky potravin, například ovoce. Toto varování se týká především dětských výživ ty mohou obsahovat pouhých 25% ovoce a kečupů, kde snižují koncovou cenu výrobku.

Kód Látka CEFF povolené
E 1404 Oxidované škroby Ano Ano
E 1410 Fosforečnan škrobu (Fosforečnanový monoester škrobu, Fosfát škrobu) Ano Ano
E 1413 Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Monofosforečnan škrobového difosforečnanu) Ano Ano
E 1414 Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu (Acetát zesíťovaného fosfátu škrobu) Ano Ano
E 1420 Acetylovaný škrob (Acetát škrobu) Ano Ano
E 1422 Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu (Acetát zesíťovaného adipátu škrobu) Ano Ano
E 1440 Hydroxypropylester škrobu (Hydroxypropylškrob) Ano Ano
E 1442 Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu) Ano Ano
E 1450 Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu (Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu, SSOS) Ano Ano
E 1451 Acetylovaný oxidovaný škrob Ano Ano