Protispékavé látky snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě a snižují hrudkovitost výrobků. Protispékavé látky se přidávají do potravin jako je rýže, práškovité potraviny, jedlá sůl a náhrady soli, plátkované nebo strouhané sýry, tabletované potraviny, doplňky stravy, koření atp. Protispékavou látkou v kuchyňské soli či kakau může být například oxid křemičitý (E 551), v případě cukru to bývá fosforečnan vápenatý (E 341). Používají se i k ošetření povrchu drobných masných výrobků a cukrovinek.

Kód Látka CEFF povolené
E 170 Uhličitan vápenatý (Cl pigment bílý 18); (i) Uhličitan vápenatý (ii) Hydrogenuhličitan vápenatý Ano Ano
E 336 Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný) Ano Ano
E 341 Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 343 Fosforečnany hořečnaté Ano Ano
E 421 Mannitol Ne Ne
E 426 Sojová hemicelulosa Ano Ano
E 460 Cellulosa (Mikrokrystalická· celulóza -Celulózový gel, Prášková celulóza) Ano Ano
E 470 (a) Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin Ano Ano
E 470 (b) Hořečnaté soli mastných kyselin Ano Ano
E 500 Uhličitany sodné (i) Uhličitan sodný (Bezvodá soda) (ii) Hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona, Soda, Sodium carbonates) (iii) Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu, Sesquikarbonát sodný) Ano Ano
E 504 Uhličitany hořečnaté (Uhličitan hořečnatý, Hydroxid-uhličitan hořečnatý) Ano Ano
E 509 Chlorid vápenatý Ano Ano
E 530 Oxid hořečnatý Ano Ano
E 535 Hexakyanoželeznatan sodný (Ferrokyanid sodný) Ano Ano
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný (Ferrokyanid draselný, Žlutá krevní sůl) Ano Ano
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý (Ferrokyanid vápenatý) Ano Ano
E 551 Oxid křemičitý (Křemen, Silikagel) Ano Ano
E 552 Křemičitan vápenatý Ano Ano
E 553 a Křemičitan hořečnatý (syntetické) Ano Ano
E 553 b Trikřemičitan hořečnatý (talek, mastek, práškový talek) Ano Ano
E 555 Křemičitan draselno-hlinitý (Hlinitokřemičitan draselný , Aluminosilikát draselný) Ano Ano
E 556 Křemičitan vápenato-hlinitý (Hlinitokřemičitan vápenatý, Aluminosilikát vápenatý) Ano Ano
E 558 Bentonit (Smektit, Křemičitan hlinito-hořečnatý) Ano Ano
E 559 Křemičitan hlinitý (Kaolin) Ano Ano
E 572 Stearan hořečnatý Ano Ano
E 900 Dimethylpolysiloxan (Polydimethylsiloxan, Dimethylsilikonové olej) Ano Ano
E 953 Isomalt Ne Ne