E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý (Ferrokyanid vápenatý)

Kategorie: protispékavé látky

Hexakyanoželeznatan divápenatý se používá jako protispékavá látka v kuchyňské soli.

Nejsou známy žádné jeho nežádoucí účinky a hexakyanoželeznatan divápenatý se považuje za bezpečnou přídatnou látku.

V České republice se hexakyanoželeznatan divápenatý smí používat pouze jako protispékavá látka v jedlé soli a náhradách soli (v množství max. 20 mg/kg). 

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.