E 559 Křemičitan hlinitý (Kaolin)

Kategorie: protispékavé látky

Křemičitan hlinitý se používá jako protispékavá a čiřící látka a jako nosič.
Používá se také při výrobě papíru pro potravinářské účely.

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky křemičitanu hlinitého. Hliník je však neurotoxický prvek, který je často spojován s Alzheimerovou chorobou. Role přídatných látek obsahujících vázaný hliník v rozvoji neurodegenerativních chorob není dosud objasněna - více o hliníku viz heslo Hliník (E 173).

Křemičitan hlinitý se může používat jako protispékavá látka v následujících potravinách: suché práškovité potraviny (včetně cukrů), koření, jedlá sůl a náhrady soli, tabletované potraviny a plátkované sýry. 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.