Plnidla přispívají ke zvýšení objemu potraviny, aniž významně zvyšují její kalorickou hodnotu. Používají se v nízkokalorických potravinách, cukrovinkách či žvýkačkách.

 

Kód Látka CEFF povolené
E 325 Mléčnan sodný (Laktát sodný) Ano Ano
E 333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté, Dicitronan monovápenatý, Dicitronan divápenatý, Dicitronan trivápenatý, dihydrogencitrát vápenatý) Ano Ano
E 341 Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 415 Xanthan (Guma xanthan) Ano Ano
E 504 Uhličitany hořečnaté (Uhličitan hořečnatý, Hydroxid-uhličitan hořečnatý) Ano Ano
E 509 Chlorid vápenatý Ano Ano
E 511 Chlorid hořečnatý Ano Ano
E 516 Síran vápenatý Ano Ano
E 518 Síran hořečnatý Ano Ano
E 520 Síran hlinitý Ano Ano
E 521 Síran sodno-hlinitý Ano Ano
E 523 Síran hlinito-amonný Ano Ano
E 526 Hydroxid vápenatý (Hašené vápno) Ano Ano
E 578 Glukonan vápenatý (Glukonát vápenatý) Ano Ano
E 1200 Polydextrozy (Modifikované polydextrosy) Ano Ano