Zpevňující látky činí tkáně ovoce a zeleniny pevnými nebo křehkými nebo tuto pevnost udržují a dále látky, které reakcí se želírujícími látkami ztužují gely. Zpevňující látky udržují pevnost a strukturu například u zavařených hrušek, konzervovaných meruněk nebo rajčat, které by bez nich byly měkčí nebo se dokonce v konzervách rozpadaly. Často jsou rozpustné ve vodě, a proto snadno pronikají do zpevňovaných součástí potraviny. Mezi zpevňující látky patří například  hydroxid vápenatý (E 526), citronan vápenatý (E 333) a také běžný cukr.

 

Kód Látka CEFF povolené
E 263 Octan vápenatý Ano Ano
E 333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté, Dicitronan monovápenatý, Dicitronan divápenatý, Dicitronan trivápenatý, dihydrogencitrát vápenatý) Ano Ano
E 520 Síran hlinitý Ano Ano
E 526 Hydroxid vápenatý (Hašené vápno) Ano Ano
E 529 Oxid vápenatý (Vápno) Ano Ano