Nosiče a rozpouštědla se užívají k rozpouštění, ředění, rozptylování a jiné fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromatu, aniž přitom mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a jejichž užití usnadňuje manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky. Za nosiče a rozpouštědla se nepovažují látky obecně považované za potraviny a látky, které mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se používají v nezbytném množství.

Rozpouštědla se používají k extrakci či rozpouštění dalších látek. Například aceton a hexan se používají jako rozpouštědla pro vonné oleoresiny z koření, glycerol se používá jako rozpouštědlo pro barviva a aromata, jako rozpouštědlo se používá i potravinářský líh. Nosiče napomáhají přidávání některých (například nerozpustných či těkavých) aditiv k potravinám. Aromata se přidávají na nosiči tvořeném škrobem, celulózou nebo oxidem křemičitým. Polyethylenglykol se používá jako nosič nekalorických syntetických sladidel.

Kód Látka CEFF povolené
E 270 Kyselina mléčná Ano Ano
E 415 Xanthan (Guma xanthan) Ano Ano
E 425 Konjaková guma a glukomannan Ano Ano
E 459 Beta - cyklodextrin (cykloamyláza) Ano Ano
E 468 Zesiťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosa (syn. Zesíťovaná celulosová guma) Ano Ano
E 504 Uhličitany hořečnaté (Uhličitan hořečnatý, Hydroxid-uhličitan hořečnatý) Ano Ano
E 509 Chlorid vápenatý Ano Ano
E 558 Bentonit (Smektit, Křemičitan hlinito-hořečnatý) Ano Ano
E 968 Erytritol Ano Ano