Tavicí soli mění vlastnosti proteinů při výrobě a účelem zamezení oddělování tuku, používají se například při výrobě tavených sýrů.Tavící soli pomáhají stabilizovat směs bílkovin a tuků v tavených sýrech, které se potom lépe roztírají. Nejčastěji používané tavící soli jsou fosforečnany sodné  (E 339), difosforečnany (E 450) a polyfosforečnany (E 452). 

Kód Látka CEFF povolené
E 331 Citronany sodné (Citráty sodné, Citronan monosodný, Citronan disodný, Citronan trisodný, dihydrogencitrát sodný, hydrogencitrát sodný) Ano Ano
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) Ano Ano
E 450 Difosforečnany (Pyrofosforečnany (Difosforečnan disodný, trisodný, tetrasodný, didraselný, tetradraselný, divápenatý, Dihydrogendifosforečnan vápenatý) Ano Ano
E 452 Polyfosforečnany (Metafosforečnany - Polyfosforečnan sodný -Grahamova či Maddrellova sůl, Polyfosforečnan draselný -Kurrolova sůl, Polyfosforečnan sodnovápenatý, Polyfosforečnan vápenatý) Ano Ano