Balicí plyny plyny jiné než vzduch, které se zavádí do obalu před, během nebo po plnění potraviny do obalu. Používá se argon, helium, dusík. Propelanty nebo- li hnací plyny pak pod tlakem vytlačují potravinu z obalu například u šlehačky ve spreji. Potraviny u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se na obalu označí slovy "Baleno v ochranné atmosféře".

Kód Látka CEFF povolené
E 290 Oxid uhličitý (Suchý led) Ano Ano
E 938 Argon Ano Ano
E 939 Helium Ano Ano
E 941 Dusík Ano Ano
E 948 Kyslík Ano Ano
E 949 Vodík Ano Ano