Pracuji jako odborný asistent na Fakultě sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Zde působím jako učitel, ale zároveň jako řešitel nebo spoluředitel několika projektů. V rámci poradenské činnosti na fakultě pracuji s vrcholovými i rekreačními sportovci.  Přednáším také pro širokou laickou i sportovní veřejnost a jsem konzultantem výživy několika sportovních klubů. Dále pracuji v Poradně pro zdravou výživu a odvykání kouření na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Tuto poradnu zaštiťuje také Liga proti rakovině Brno, nezisková organizace, jejíž jsem předsedkyně od roku 2010. Pracovní zaměření je poradenství o výživě, snižování hmotnosti, dětská obezita.

Jsem spoluautorkou některých publikací například Ečka v potravinách, cpress publishing a učebních textů.