Nosiče a rozpouštědla užívají se k rozpouštění, ředění, rozptylování a jiné fyzikální úpravě přídatné látky, potravního doplňku a aromatu, aniž přitom mění jejich technologickou funkci nebo mají vlastní technologický efekt a jejichž užití usnadňuje manipulaci, aplikaci nebo použití přídatné látky. Za nosiče a rozpouštědla se nepovažují látky obecně považované za potraviny a látky, které mají primárně funkci kyseliny nebo regulátoru kyselosti a které se používají v nezbytném množství.

Kód Látka CEFF povolené
E 270 Kyselina mléčná Ano Ano
E 290 Oxid uhličitý (Suchý led) Ano Ano
E 1517 Glycerol-diacetát (syn. Diacetin) Ano Ano
E 1519 Benzylalkohol Ano Ano
E 1520 Propan-1,2-diol (Propylenglykol, syn.Propandiol) Ano Ano