Odpěňovače  zabraňují vytváření pěny nebo snižující pěnění.Pěna je fyzikální systém tvořený plynovými bublinami rozptýlenými v kapalině. Vznik pěny je někdy velmi žádoucí, jindy však představuje vážný výrobní problém. Nežádoucí vznik pěny snižuje kapacitu výrobního zařízení, zbytečně prodlužuje zpracování, a tím zvyšuje výrobní náklady. Tvorbu pěny lze omezit změnou výrobního postupu nebo použitím chemických odpěňovačů, které zabraňují vytváření pěny nebo snižují pěnění. Pěnotvorné látky naopak napomáhají žádoucí tvorbě pěny. 

Kód Látka CEFF povolené
E 404 Alginan vápenatý (Alginát vápenatý) Ano Ano
E 570 Mastné kyseliny (Stearin) Ano Ano
E 900 Dimethylpolysiloxan (Polydimethylsiloxan, Dimethylsilikonové olej) Ano Ano
E 1521 Polyethylenglykol Ano Ano