www.ceskenovinky.eu

Unikátní celostátní projekt STRAVA BEZ ZBYTEČNÉ CHEMIE propojuje rodiče, děti, školní jídelny, školy a města. Primárním cílem projektu je zařadit zdravé potraviny a pokrmy bez zbytečné chemie do školních jídelen, kantýn a bufetů a trvale změnit stravovací návyky dětí.

JAK STRAVA BEZ ZBYTEČNÉ CHEMIE PRACUJE?

Součástí projektu je zkušený tým kvalifikovaných a akreditovaných (MŠMT) výživových poradců, kteří pomáhají přenastavit stravovací návyky dětí. Momentálně v rámci projektu působí 16 proškolených odborníků ve všech krajích České republiky. Jejich úkolem je navázat se školou dlouhodobou spolupráci – poskytovat  poradenství a doporučování vhodných potravin, svačin a nutričně vyvážených receptů do školních jídelen nebo kantýn. Projekt neopomíjí osvětovou činnost a důraz na aktivní zapojení dětí a rodičů do procesu tvorby zdravých jídel. V rámci projektových dnů mají děti i rodiče možnost vyrobit nutričně vyváženou svačinu, navrhnout na ni reklamu (obal) a přiřadit ji svůj originální název. Svačiny v rámci ochutnávek hodnotí děti i rodiče a nejchutnější z nich jsou zařazovány do nabídky kantýn a jídelen. Rodiče je pak mají možnost dětem kupovat nebo objednávat prostřednictvím objednávacího systému. Výživoví odborníci dále ve školách organizují přednášky, besedy pro rodiče i učitele, ale také hry pro děti. Mnozí poskytují ve školách pravidelné konzultace pro děti a jejich rodiče, školy tak nemají pouze školního psychologa, ale také svého výživového odborníka. Jedná se o aktivity převyšující rámec činností běžně nabízený školami.

Externí odkaz: http://www.ceskenovinky.eu/2015/10/08/strava-bez-zbytecne-chemie-celostatni-projekt/