Zdravá strava míří do škol, jídelny by měly vařit pohanku nebo jáhly

Co bylo hlavním motivem pro spuštění projektu Zdravá strava do škol?

Z vlastní zkušenosti jsme viděli, že nabídka ve školních bufetech, automatech a kantýnách je naprosto nepřijatelná. CEFF sleduje kvalitu potravin z pohledu přídatných látek, které se objevují především ve zpracovaných potravinách, které zdraví neprospívají. Rodiče a průkopnické školy nás oslovili a požádali o pomoc při výběru a zařazení „nechemických“ potravin do školních jídelen a bufetů. Kromě toho oceňují i možnost konzultací certifikovaných výživových poradkyň pro kuchařky školních jídelen a kantýn.

Externí odkaz: http://www.cojime.cz/?p=2732