FISH Farm Bohemia s.r.o.

Rybí farma FISH Farm Bohemia s.r.o. vznikla v roce 2011. Sídlí v areálu zemědělského družstva v obci Rokytno, nedaleko měst Hradec Králové a Pardubic.

Specializuje se na chov a prodej ryb, především dravých náročnějších druhů, které na rozdíl od klasického rybničního hospodaření lze chovat ve větší koncentraci.
Pro chov ryb používáme moderní tzv. "recirkulační akvakulturní systém." Tato technologie má mimo jiné výhodu v tom, že voda cirkuluje v uzavřeném okruhu, čímž je vyloučeno riziko kontaminace vody těžkými kovy, úniky hospodářských splašků apod., které mohou negativně ovlivnit kvalitu složení rybího masa. Fish Farm Bohemia patří v České republice mezi průkopníky této technologie, která je již v zahraničí již běžná.

Zpět na seznam