Seminář 3.11. 2017 CELOSTNÍ POHLED NA ZDRAVÍ A VÝŽIVU

HUBNUTÍ A DETOXIKACE Přednáší: Mgr. Marie Vilánková 3. 11. 2017, 9.30–17.00 hod., Praha 2, Legerova 40 OBSAH KURZU: Kurz je úvodem do psychologie stravování. Účastníkům poskytne teoretické znalosti v oblasti detoxikace a vlivu toxinů na fungování lidského těla.   PROGRAM KURZU: Toxiny a zdraví, princip detoxikace, Tuková tkáň jako hormonální orgánInzulinová rezistence, Příjem potravy, vliv mikrobioty na její vstřebávání, Účinnost metabolismu, jaké toxiny ji ovlivňují, Strava a detoxikace, Strategie detoxikace pro nastartování metabolismu a účinné hubnutí, Zdravotní problémy, intolerance potravy, alergie a další a jejich vliv na hmotnost. 

Externí odkaz: /cz/workshops/show/1?seo=toxiny-a-jejich-vliv-na-metabolismus