Přední český kuchař, pan Jaroslav Sapík se stává gastronomickým garantem projektu pro školy

Vyučil se v hotelu Ambassador kuchařem, kde se postupně propracoval do pozice šéfkuchaře.
V hotelu pracoval od roku 1967 až do roku 1995
V letech 1983-1987 absolvoval hotelovou školu ve Velkém Meziříčí
Absolvoval mnoho zahraničních cest do předních hotelů a restaurací v Německu, Rakousku, Anglii,
Španělsku,Madarsku, Indii, Singapuru
Zúčastnil se řady domácích a mezinárodních soutěží, ze kterých si odnesl čestná uznání a medaile.
V roce 1992 si otevřel kousek za Prahou v malé vesničce Klokočná rodinnou restauraci a penzion.
Řadu let spolupracuje s Pražským Hradem, kde pomáhá zajištovat stravování při významných událostech.
Připravoval menu pro prezidenty, krále, monarchy a papeže.
Je zarytým obhájcem české kuchyně o které tvrdí, že je nutné vrátit ji do té pozice, kterou zastávala
ještě na počátku minulého století, kdy s úspěchem soutěžila s Vídní i Budapeští a držela krok s Paříží.
V roce 2009 založil, vlastně obnovil Československý svaz kuchařů, který byl před druhou světovou válkou nuceně ukončen.