E 545 Polyfosforečnan amonný

Kategorie: emulgátory

Polyfosforečnan amonný patři nově pod označení E 452.


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.