E 944 Propan

Kategorie: propelanty

Propan se může použít jako hnací plyn u potravin ve spreji.
Více o jeho možném použití viz heslo Butan, Isobutan (E 943). Při vysokých koncentracích působí propan na centrální nervový systém a způsobuje ztrátu vědomí. Avšak množství propanu, které se dostává do konečné potraviny, je nepatrné a nepředstavuje žádné riziko.

V České republice nebylo povoleno použití propanu jako přídatné látky v potravinách.
V rámci EU byl nedávno legalizován.

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.