E 943 Butan, Isobutan

Kategorie: propelanty

Butan a isobutan se mohou použít jako hnací plyny u potravin ve spreji.
Pomocí olejových či vodných emulzí ve spreji lze vytvořit tenké filmy na povrchu pečících plechů a pánví, které zabraňují přichycení potravin. Pro vytvoření rovnoměrného filmu je zapotřebí vysokého tlaku v nádobce. Běžné hnací plyny používané v potravinářství však nedokáží vyvinout dostatečný tlak, a je tedy nutné používat jiné plyny.
Plynné uhlovodíky jako propan, butan a isobutan se ukazují být vhodnou alternativou. Butan a isobutan způsobují ospalost a ve vysokých koncentracích ztrátu vědomí. Většina butanu a isobutanu, které jsou za normálních podmínek plynné, však vyprchá během nanášení povrchového filmu a během pečení.
Množství, které se dostane do konečné potraviny, je nepatrné a nepředstavuje žádné riziko.
Jako hnací plyny se proto plynné uhlovodíky považují za bezpečné.
V České republice nebylo povoleno použití těchto látek jako přídatných látek v potravinách.
V rámci EU byly nedávno legalizovány.

 


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.